به وب سایت ویژه آموزش تخصصی فناوری نانو ، خوش آمدید
سبد خرید
ورود اعضا
 
این وب سایت با مرورگر google chrome و یا mozila firefox سازگار می باشد. لطفا از این مرورگر ها استفاده کنید.
     
 
نانو چیست ؟
فناوري نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانو، ابعادي در حدود 1 نانو متر تا 100 نانو متر مي‌باشد . ( 1 نانومتر يک ميليارديم متر است ) .
اولين جرقه فناوري نانـو ( البتـه در آن زمـان هنـوز به ايـن نام شنـاخته نشـده بـود ) در سـال 1959 زده شـد . در ايـن سـال ريچـارد فاينـمـن طي يك سخنراني با عنوان « فضـاي زيـادي در سطوح پايين وجود دارد » ايده فناوري نانو را مطرح ساخت. وي اين نظريه را ارائه داد كه در آينده اي نزديك مي توانيم مولكول ها و اتـم ها را به صـورت مسقيـم دستكاري كنيم .
واژه فناوري نانو اولين بار توسط نوريـوتاينـگوچي استاد دانشگاه علـوم توكيو در سـال 1974 بر زبــانـهـا جــاري شــد . او ايــن واژه را بــراي توصـيـف سـاخــت مــواد و یـا وسـايـل دقـيقـي كه تلـورانـس ابـعـادي آنهـا در حـد نـانـومتـر مـي‌باشد، بـه كار برد . در سال 1986 اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان : « موتور آفـرينش : آغاز دوران فنـاوري نانو » بـازآفريني و تعريف مجدد شد . وي اين واژه را به شكل عميق‌ تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان « نانوسيستم‌ هـا ماشين ‌هـاي مولكولي چگونگي سـاخت و محاسبـات آنها » توسعه داد
بر اساس تعریف های گوناگونی که مطرح می شود نانو تکنولوِژزی عبارتست از :
یک - توسعـه فنـاوري و تحـقيـقات در سـطـوح اتـمي ، مولکولي و يا ماکرومولکولي در مقياس اندازه ای یک تا صد نانومتر
دو – خلق و استفاده از ساختارها ، ابـزار و سيستمهايي که به خاطر انـدازه کوچک يا حد ميانه آنها، خواص و عملکرد نويـني دارند
سه – توانايي کنترل يا دستکاري در سطوح اتمي
کاربردهـای فناوري نانو از کاربرد عناصر پايه نشأت مي‌گيرد . هـر کـدام از اين عناصـر پايه ، ويـژگي هاي خاصي دارنـد که استفـاده از آنها در زمينـه هاي مختـلف ، موجب ايجـاد خواص جـالبـي مي گـردد . مثـلاً از جمـلـه کاربـردهـاي نانو ذرات مي تـوان بـه دارو رساني هدفمند و ساده ، بانداژهاي بي نياز از تجديد ، شناسايي زود هنگـام و بي ‌ضرر سلول‌هاي سرطاني، و تجزيه آلاينده‌هاي محيط زيست اشاره کرد. همچنين نانو لوله‌هاي کربني داراي کاربردهاي متنوعي مي‌باشند که موارد زير را مي‌توان ذکر کرد :
- تصوير برداري زيسـتي دقيق
- حسگرهاي شيميايي و زيستي قابـل اطمينان و داراي عمر طولاني
- شـناسـايي و جداسازي كاملاً اختصاصي دی ان ای
- ژن‌درماني كه از طريق انتقـال ژن به درون سلـول توسـط نانـولوله‌ها صـورت مـي‌پذيرد
- از بيـن بردن باكتري‌ها